Velkomst
Velkommen til Poppelvejens Børnehave
 

Vi byder Jer velkommen i Poppelvejens Børnehave. Vi glæder os til, at I kommer her i huset og håber på et godt samarbejde med Jer.

 I skal som forældre aflevere Jeres barn i trygge hænder, mens I er på arbejde ofte i mange timer. Vi vil gøre, hvad vi kan for at samarbejdet om Jeres børn bliver godt.

Vi håber vores informationer hjælper Jer med alle nye og ofte ukendte ting som I skal stifte bekendtskab med.

Der er sikkert noget, I gerne vil vide mere om, så spørg bare.

Lukkedage.             

Institutionen har lukket den 24/12 og den 5/6.

Samt dagene mellem jul og nytår og i uge 28, 29 + 30 i sommerferien. Dog er der oprettet et pasnings beredskab i en af distriktets institutioner i disse to ferieperioder.

I andre ferier er det vigtigt at I giver besked om jeres barn kommer.

Menneskesyn.

I Poppelvejens børnehave er barnet i centrum. Vores menneskesyn er bl.a.:

  • Vi mener, at det er vigtigt at børn og voksne bliver set.
  • Vi nærer omsorg for det enkelte barn og vi giver barnet medbestemmelse bl.a. må barnet selv bestemme, hvornår det vil spise sin mad.
  • Vi arbejder på at udvikle barnet, så det bliver selvstændigt - tør tage udfordringer - bliver socialt - gi’ oplevelser.
  • Vi arbejder med sproget - vi ved det ikke er ligegyldigt, hvordan vi taler til børnene og den viden benytter vi os af. Eks. accepterer vi børnenes svar, hvis vi starter med at sige vil du... så som regel siger vi „jeg vil ha’ dig til....“.
  • Vi lader børnene lege med hvem de vil, hvor de vil - det medfører at børnene godt kan have legen for dem selv, da vi mener det er vigtigt at pleje venskaber. (Vi er selvfølgeligt OBS på, at ingen holdes udenfor)
  • Vi mener, det er vigtigt at børn lærer at acceptere egne og andres følelser.

Hvis I er mere interesseret så læs vores pædagogiske læreplaner (kan læses her på vores hjemmeside)

Barnets mappe.

Når barnet begynder i børnehaven får det en mappe med navn på. Her er det meningen at der skal sættes billeder i af barnets familie-kæledyr-ynglings legetøj etc. Vi vil så supplere med billeder fra børnehave livet -  tegninger - sjove episoder - ynglings lege. Til sidst bliver det en dejlig mappe som fortæller om barnets børnehaveliv. Barnet synes det er spændende at sætte billeder i fra f.eks. ferier og elsker at vise mappen til andre og danner grundlag for mange snakke.

Lidt om grupper og personale.

 

For at børnene kan vammen med jævnaldrende har vi som hovedregel, en gang om ugen delt dem op i aldersopdelte grupper. P.t. hedder grupperne: Uglerne (de ældeste børn) og Småkagerne (de mellemeste børn.) Papegøjerne (de yngeste børn)

 

Papegøjerne: Katrine og Sabine

Uglerne: Anne Marie og Janne

Småkagerne: Pernille og Pia

Endvidere er børnene fordelt i 3 grupper. Det er i disse grupper deres primær voksne er (forældresamtaler) og det er ligeledes i disse grupper barnets fødselsdag fejres. Personalerne i det enkelte grupper er:

I Bamsegruppen: Anne Marie og Sabine

I Loppegruppen: Katrine og Pernille

I Myregruppen: Pia og Janne

Vi lægger vægt på, at der kal være en dejlig atmosfære i huset, og vi gør, hvad vi kan, for at børn og forældre føler sig velkomne i institutionen.

I institutionen er der en flok på 44 børn(1.8.2018) børn fyldt med energi. Vi prioriterer, at de bruger dagen til at lege, bevægelse, opleve, hoppe, synge, spille, læse og lære, hvilket børn og voksne skal være sammen om.

Udendørs har vi en stor dejlig legeplads, der giver mange muligheder for forskellige lege. Vi lægger vægt på, at legepladsen er inspirerende for børnene at lege på.

Vi er en personale gruppe, der er glade for at arbejde i huset, og vi tager vores arbejde alvorligt. Personalets entusiasme, humør, energi og sammenhold skal smitte, da vi er børnenes modeller.

For at „vedligeholde“ vores uddannelse og følge med i udviklingen tager vi bl.a. på kurser, har pædagogiske dage og læser og diskutere en faglitteratur. Endvidere har vi ind i mellem en pædagogstuderende fra VIA, som er med til at øge vores fokus på praksis og faglighed, eller en PAU elev med samme nysgerrighed på praksis.

Som ansatte har vi tavshedspligt med oplysninger vedrørende Jeres barn og Jeres familie. Dette gælder også, når Jeres barn er holdt i børnehaven.

Vi har et godt samarbejde med forældre og forældrebestyrelsen, og vi håber også, at vi må få et godt samarbejde med Jer.

Hvordan arbejder vi?

Vi er meget sammen med jeres barn. Der er meget praktisk arbejde, men vi bruger også vores tid til iagttagelse for at se om barnet trives - hvem det leger med - hvad det gerne vil lave etc. Til brug i samtaler med jer og for at se om barnet udvikler sig i den rigtige retning. Vi bruger også noget tid til planlægning f.eks. arbejdet i de aldersopdelte grupper, når der er børn, som skal ha‘ speciel stimulation osv.

Samarbejde mellem jer, os og barnet.

Som tidligere nævnt er det vigtigt, at vi som forældre og personale kender hinanden godt.  Som forældre er I altid velkommen til at være i børnehaven og gi‘ en hånd med i vores hverdag. Vi skal samarbejde om at skabe en god kontakt til hinanden. Børnene har helt naturligt et følelsesmæssigt forhold til Jer som forældre. Men også til børnehavens personale, og derfor er det vigtigt, at børnene oplever, at vi er positive over for hinanden.

I kender Jeres barns personlighed bedst og har en betydningsfuld viden om barnet, som er vigtig at videregive til os. Ligeledes skal vi som personale fortælle, hvad vi i dagligdagen oplever sammen med Jeres barn. Det er derfor vigtigt, at I engang i mellem har lidt mere tid når I henter.

Vi håber, at I som forældre ved og fortæller Jeres barn, at han/hun er heldig at gå i en dejlig og god børnehave. Er der ting, som I stiller Jer uforstående overfor, forventer vi, at I siger det til os, så vi kan snakke om det i stedet for at lade det gå gennem Jeres barn.

For at I kan holde jer orienteret om, hvad der foregår i børnehaven sætter vi opslag op, skriver på intra nettet, ligesom vi hver dag skriver på den hvide tavle om nogle af de ting, som enten er sket denne dag, eller har en praktisk info.. Vi sender også nyhedsbreve ud, ligesom bestyrelsesreferater hænges op, og sendes ud på intra.

Det er som hovedregel ikke muligt at ringe og tale med sit barn i børnehavens åbningstid, eller at barnet ringer til sine forældre. Det er OK at savne, og vi støtter/anerkender barnet i det, trøster og yder den omsorg barnet har brug for. Men det kan være svært for barnet at komme igang igen, efter en eventuel telefonsamtale med den ene eller anden forældre, hvis savnet bliver for stort. I er altid velkomne til at ringe til os, hvis en besked skal gives videre til jeres barn.

Dagsrytme.

Fra vi åbner og til kl. 7.30 er vi to voksne, der tager imod børnene. Vi spiser morgenmad sammen og hygger os i cafeen. Efter kl. 7.30 fordeler vi os i huset.

I løbet af formiddagen, er der forskellige aktiviteter og lege. Vi voksne skaber miljøer, der er inspirerende for børnene, ligesom vi sammen med børnene rydder op i rummene så de er indbydende at være i.

Kl. ca. 10.30 finder  en voksen og nogle af børnene kopper og vand, og så begynder nogle at spise frokost. Lysten til at spise breder sig og ca. kl. 12 er de fleste færdige med at spise. Vi lægger stor vægt på at spisningen skal være en rar og hyggelig stund, hvor vi sidder stille og roligt og snakker sammen og nyder maden og vores samvær. Nogle børn sidder i lang tid og spiser og hygger sig, andre kommer sammen med deres kammerater og holder spise pause sammen i deres leg. De børn, der vil spise udenfor har mulighed for det. Der er altid voksne tilstede når børnene spiser. Alligevel kan det godt ske at dit barn ikke har spist en dag, men snak med personalet om det.

Der er enkelte børn der sover til middag. Ved 14.15. tiden spiser vi efter­middagsmad.

Resten af dagen foregår der lege og andre aktiviteter indtil vi lukker. Vi har funktions opdelte aktiviteter.

Vi har funktionsopdelt børnehaven så den bl.a. indeholder dukkerum, sy/perlerum, ridderrum, klodserum/legerum, teater/danserum, cafe, garderobe og hyggerum.

Vi har tradition for at fejre børnenes fødselsdag, børnehavens fødselsdag, fastelavn, påske, høstfest, jul, arbejdsdage og deslige.

Praktiske oplysninger: 

Morgenmad: Vi tilbyder morgenmad. Det kan for nogle børn være en god måde at starte dagen på. Blot at sidde stille og evt. drikke en kop mælk, mens vi snakker og hygger os. Vi spiser morgenmad til kl. 7.30.

Frokost: Børnene skal have madpakke med (NAVN PÅ). Børnene må i princippet ha‘ „alt“ med som madpakke - blot skal I huske at for mange godbidder tager appetitten fra rugbrødene. Vi vil gerne være fri for drikkedunke (de fylder for meget i køleskabet) og juicebrikker. Madpakken er brændstof til barnet hele dagen!

Forældrebestyrelsen har vedtaget en  ”kost og bevægelsespolitik” for børnehaven.

Eftermiddag: Børnene har selv eftermiddagsmad med.

Påklædning/skiftetøj: Det er vigtigt, at dit barn har behageligt og praktisk tøj og fodtøj på, så det let kan bevæge sig. Tøjet er udsat for lidt af hvert under barnets leg, det er derfor en god ide at give dit barn arbejdstøj på. Der skal være skiftetøj i barnets garderobe.

Vi går ud i al slags vejr - husk regntøj og gummistøvler.

Glemt tøj: I gangen er der en kommode og en kurv til glemt tøj. Sæt navn på tøjet. Det er primært et forældreansvar at finde barnets tøj og sko ved afhentning. Vi prøver selvfølgeligt at hjælpe børnene i det daglige, med at holde styr på deres ting, men personale ressourcerne rækker desværre ikke til oprydning og holde styr i garderoberne

Aflevering/afhentning: I skal altid sige goddag og farvel til en voksen i cafeen. Vi håber at I af og til vil give jer god tid. Vi skal vide, når det er en anden end Jer, der henter Jeres barn.

Vi bruger rigtig meget tid på at rydde op. Derfor vil det være en stor hjælp for os, at I opfodrer jeres barn til at rydde lidt op når I henter dem. Ex køre en cykel i skuret eller smide lidt klodser i kassen.

Garderobe: Det er jeres opgave at sørge for at det rette tøj er i garderoben, så barnet kan skifte tøj om nødvendigt. Om fredagen tages alt med hjem af hensyn til rengøring. Hver dag når I henter jeres barn så sørg for at jeres ting er samlet garderoberummet.

Opslagstavler: Vi har en opslagstavle i garderoben og en udenfor konferencerummet. I skal holde jer orienteret, da der står mange vigtige oplysninger her, ex. hvis vi skal i skoven, til fødselsdag, referater fra forældrebestyrelsen, sygdomme, feriesedler osv.

Rygning: Der må ikke ryges på matriklen.

Stamkort: Når Jeres barn starter her i institutionen, får I et stamkort udleveret. Det udfyldte skema afleveres til personalet. Vi bruger oplysningerne, hvis Jeres barn bliver syg, og vi skal have fat i jer. Det er vigtigt at notere ændringer, hvis I flytter eller skifter arbejdsplads eller ændrer tlf. nr. Dette kan også gøres på børnehaven intra.

På stamkortet skal der gives tilladelse til at vi tager fotos og video af jeres barn til eget brug - også på hjemmesiden.

Kørselstilladelse: Vi kører med offentlige transportmidler, når vi skal til fødselsdag osv. I sjældne tilfælde kører vi i egen bil ex. ved lægebesøg. Hvis I er indforstået med dette skal I underskrive en kørselstilladelse som udleveres af institutionen.

Friplads: Der er mulighed for at få bevilget hel eller delvis friplads, afhængig af familiens socialindkomst. Ansøgningsskema kan fåes på pladsanvisningen.

Udmeldelse: Udmeldelsen skal ske med en måneds varsel og sker digitalt på www.syddjurs.dk

Samarbejdspartnere.

I institutionen har vi først og fremmest Jer og forældrebestyrelsen som samarbejdspartnere. Udover dette samarbejder vi med Syddjurs Kommune, fællesforvaltningen, dagplejen, PPR-rådgivning (talepædagog, fysioterapeut, psykolog), sundhedsplejersken, skolen, skolefritidsordningerne. Når vi tager kontakt med PPR er det altid i  samråd med Jer.

 

Små børns blikke

Det er så stor en glæde

vel værd at tænke på

at små børns blikke ser på os

så trygt som om de så

alt det vi syns vi selv har glemt

fra da vi selv var små.

 

Det er som det de søger

gik fra os og forbi os,

men kaldes blidt tilbage

af små børn som kan li’ os...

når små børns blikke ser på det

                      som så vel dog er i os.

Sidst opdateret 5. juli 2019
Poppelvej 9, 8550 Ryomgård, Tlf.: 87536026