Poppelvejens Pædagogik
Børnene er med til at bestemme

Det enkelte barn er i kraft af sin alder og udvikling selv i stand til at træffe sine egne valg. Derfor lader vi på en lang række områder børnene selv bestemme, hvad de vil og hvornår. Vi er dog konstant parate til at råde, vejlede og påvirke børnene, så de bliver bevidste om deres valg, og så de ikke bliver ladt alene tilbage.

Medbestemmelsen indebærer rent praktiske, at børnene for eksempel selv finder ud af, hvornår de vil spise deres madpakker, og de kan selv bestemme, om de vil spise indenfor i cafeen eller ude på legepladsen. Vi forsøger dog at holde et vågent øje med, om alle har fået spist.

Børnene har i meget vid udstrækning også ret og pligt til selv at finde ud af, hvad de vil lave i løbet af dagen. Dog bliver der i løbet af ugen lavet aktiviteter, som de skal deltage i. Det sker for at sikre, at alle børn opnår en række sociale færdigheder.


Billede 1
Sidst opdateret 13. januar 2009
Poppelvej 9, 8550 Ryomgård, Tlf.: 87536026